• Badania Harvard Business Review, dotyczące recesji gospodarczej z 2008 roku pokazały, że zdolność i skłonność do współpracy w kryzysie w wymierny sposób przekłada się na wyniki biznesowe. Jedynie 10% najbardziej współpracujących, udało się wygenerować nową wartość, która przyczyniała się do długofalowych wzrostów.

   

  Jeśli zastanawiacie się: 
  • Jak budować trwałe, współpracujące zespoły w rzeczywistości zdalnej, także w sytuacji zagrożenia i niepewności  
  • Szukasz sposobu by skutecznie – nie tylko kontynuować wcześniej rozpoczęte procesy – ale zaczynać nowe, nieszablonowe, innowacyjne projekty w świecie zdalnym 
  • A może jesienny powrót do  rzeczywistości, lub  model hybrydowy wywołuje nowe emocje i wyzwania na które szukacie ciekawych odpowiedzi?

   Dowiedz się więcej o The Game Of Interdependence i zarezerwuj miejsce już dziś!

    

   • Każda organizacja by się zmieniać potrzebuje liderów.

    Biznes zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.

   • Stworzyliśmy Game Changers Academy by inspirować i wspierać tych, od których zależy sukces transformacji.

    Dla kogo?

    - dyrektorów strategii, innowacji i rozwoju
    - liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych

    - osób odpowiedzielnych za cyfrową transformację

    - szefów nowych biznesów

    - managerów odpowiedzialnych za HR i kulturę organizacyjną

    - change managerów

    - project managerów

     

     

   • Game Changers Academy to:

    GCA Power Shot | GCA Essentials | GCA Master of Business Change

    Wsparcie w realizacji zmian

    praktyczna pomoc dla Twojej organizacji

     

    Wspólnie definiujemy cele. Pomożemy zidentyfikować kluczowe dla powodzenia projektu osoby. Razem przejdziemy przez program rozwijający kompetencje i wspierający w zastosowaniu nowoczesnych narzędzi.

    10 kluczowych kompetencji

    rozwijanych przez doświadczenia, nie teorię

     

    Gry i symulacje pomogą Ci uczyć się szybciej. Doświadczeni praktycy podzielą się historiami własnych projektów.

     

    Zestaw praktycznych narzędzi

    z którymi wyjdziesz ze spotkań

     

    Podczas każdego modułu poznasz i doświadczysz narzędzi stosowanych przez liderów zmian.

    Otrzymasz materiały, które pomogą Ci w zastosowaniu ich w swojej organizacji.

    Klub Liderów

    towarzyszących Ci w podróży przez zmianę

     

    Zderzaj się myślami, inspiruj i wymieniaj doświadczenia w społeczności liderów zmian z różnych branż i organizacji.

    Certyfikat

    "Master of Business Change"

   • By przeprowadzić firmę przez złożone zmiany
    potrzeba nowych kompetencji

    Samoświadomość lidera | Budowanie silnych zespołów | Myślenie strategiczne | Projektowanie doświadczeń klienta | Mapowanie interesariuszy | Tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów | Storytelling | Zarządzanie konfliktem | Przełamywanie oporu | Budowanie kultury feedbacku

   • Nie bądź sam ze zmianą!

    Zbuduj zespół, którego potrzebujesz.

    Na każde ze spotkań Game Changers Academy lider przychodzi z wybranym członkiem zespołu, tworząc sieć ambasadorów zmian.

     

    W spotkaniach programu może uczestniczyć w sumie
    od 2 do 11 osób z firmy.

   • Zobacz jak było na inauguracji I edycji

    Game Changers Academy

    18 maja 2018

   • Kompleksowy Program GCA Master of Business Change

    Edycja I 2018/19

    Edycja II 2019
    Edycja III 2019/20
    Edycja IV ONLINE 2021

   • Unikalny format

    Intensywny minimalizm. Dla zabieganych, którzy chcą się rozwijać.

    1

    Nauka przez gry

    Każde z 12 spotkań opiera się o wspólne doświadczenie angażujących gier symulacyjnych dla kadry menedżerskiej.

    2

    Społeczność liderów zmian

    Dyskusje i wymiana doświadczeń w gronie praktyków i zaproszonych gości.

    3

    Praktyczne zastosowanie

    Każda z firm wykorzystuje zdobywaną wiedzę i narzędzia do doskonalenia procesu transformacji.

    4

    Troska o każdą minutę

    Połączenie najnowszych teorii, intensywnych przeżyć i narzędzi w trakcie spotkań co miesiąc. Nie odciąga od pracy, tak by każdy lider mógł inwestować
    w swój rozwój.

   • Harmonogram trwającej edycji GCA Master of Business Change

    Przywództwo, Strategia, Komunikacja, Współpraca

    1. Game-changing Communication | Storytelling

    Storytelling | Selling your ideas

    Jak opowiadać o zmianach, by zaangażować ludzi?

    Jak komunikować cele, wizję i szczegóły transformacji?

     

    6 grudnia 2019

    2. Game-changing Strategies | Myślenie strategiczne

    Purpose & Vision | Strategic thinking | Disruptive business models

    Jak tworzyć wizję przyszłości firmy, podważając założenia branży?

    Jak twórczo wykorzystać nowe trendy?

    Jak przenieść sprawdzone modele biznesowe z innych branż? ​

     

    Dodatkowo: Fuckup Night

     

    Sesja wyjazdowa: 16 stycznia 2020

    3. Game-changing Teams | Budowanie silnych zespołów

    Talent dynamics | Talent development

    Jakich talentów potrzeba do udanej zmiany? Kogo włączyć?

    Jak wykorzystać silne strony różnych członków zespołu?

     

    Sesja wyjazdowa: 17 stycznia 2020

    4. Game-changing customer experiences | Projektowanie doświadczeń klienta

    Design thinking | Customer focus

    Jak projektować doświadczenia, które zachwycają klientów?

    Jak odkryć niezaspokojone potrzeby?

    Jak zmieniać nawyki i przywiązywać klientów?

     

    7 lutego 2020

    5. Game-changing Mindset | Samoświadomość lidera

    Self-awareness | Culture change

    Jak burzyć utarte założenia i przywiązanie do status quo?

    Jak rozpowszechnić takie podejście w organizacji?

     

    24 kwietnia 2020
    ONLINE!

    6. Change Dynamics | Przełamywanie oporu

    Leadership | Change momentum | Resistance

    Jak wypracować i komunikować wizję zmian?
    Jak szybko zdobyć dużą grupę ambasadorów zmian?

    Kogo, jak i kiedy angażować oraz włączać?

     

    22 maja 2020
    ONLINE!

    7. Change Politics | Mapowanie interesariuszy

    Buy-in | Engagement | Strategic Communication

    Jak radzić sobie z niepewnością w procesach transformacji?

    Jak podejmować trudne decyzje?

    Jak dobrać odpowiednie tempo wdrażanych zmian, by nie stracić zaangażowania?

     

    19 czerwca 2020

    ONLINE!

    8. Game-changing Structure & Networks |
    Tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów

    Structure & roles | Partners & ecosystem | Scaling change

    Jak się z(re)organizować żeby działać inaczej?

    Jak wykorzystać sieć zewnętrznych zasobów?

    Jak nadać skalę zmianom?

     

    28 sierpnia 2020
    ONLINE!

    9. Conflict resolution | Zarządzanie konfliktem

    Trust | Dealing with culture clash | Courage

    Jak budować kulturę współpracy?

    Jak konstruktywnie wykorzystać opór?
    Jak tworzyć reguły, które porządkują rzeczywistość?

    Jak odważnie zarządzać konfliktami?

     

    18 września 2020
    ONLINE!

    10. Continuous Improvements | Budowanie kultury feedbacku

    Roadmap thinking | Learning organization | Feedback loops

    Jak wyciągać wnioski z porażek?
    Jak budować kulturę feedbacku w organizacji?
    Jak dzielić transformację na etapy i tworzyć mapę drogową zmian?

    Jak wykorzystać metodyki agileowe w procesach zmian?

     

    Październik 2020

    Graduation Gala

    Celebrating successes

    Na uroczyste zakończenie programu każdy lider zaprasza swoich gości - sponsorów i ambasadorów. Wspólnie prezentujemy najciekawsze historie wdrażanych zmian.

     

    Listopad 2020

   • Game Changers Academy Power Shot

    Przed Wami spotkanie kadry managerskiej, na którym zapadną ważne decyzje dla całej organizacji? Zarząd przygotowuje nową strategię? A może szukasz alternatywy na cykliczne spotkanie managementu albo chcesz wypracować formułę współpracy w zespole silnych osobowości? Wasi managerowie potrzebują lepiej się poznać i zintegrować?


    Game Changers Academy Power Shot jest dla Was!

     

   • GCA Power Shot dostępne również online

    Dzięki intensywnemu doświadczeniu gry lub symulacji spotkanie Power Shot umożliwia spojrzenie z boku na zespół zarządzający i na stojące przed nim wyzwania. Czas na spojrzenie z innej perspektywy na Twoje wyzwania!

     

    1

    Interaktywna Gra

    Dawka doświadczenia, gra lub inna forma aktywności, która staje się metaforą działania organizacji.

    2

    Knowledge Shot

    Krótka opowieść o modelu, teorii który jest podstawą teoretyczną proponowanego spotkania

    3

    Warsztaty

    Praca nad wyzwaniami określonymi, z konsultantem GCA i trenerem.

   • Czym jest GCA Power Shot?

    Wg Daniela Golemana, twórcy teorii inteligencji emocjonalnej, uważność i koncentracja, to kluczowe umiejętności współczesnych liderów. Skuteczny lider to taki, który umiejętnie odnajduje się na matrycy między swoim ja, zespołem a systemem.

    Jako lider w rozmowie z konsultantem Game Changers Academy określisz, na który element będzie położony największy akcent podczas Power Shot. Spotkanie zostanie poprowadzone tak, żeby wspólna praca zespołu zarządzającego była podporządkowana najważniejszemu dla Was w tym momencie wymiarowi.

    JA

    Samoświadomość Zarządzających

    LUDZIE

    Postrzeganie Zespołu

    SYSTEM

    Wizja całej Organizacji

   • GCA Power Shot

    6 propozycji Power Shotów w odpowiedzi na wyzwania kadry zarządzającej

    Purpose Driven Leadership |

    Upowszechnij nową strategię

     

    Komunikowanie wizji i strategii

    • Kaskadowanie strategii 
    • Operacjonalizacja strategii przez poszczególne departamenty 
    • Sposoby zaangażowanie managerów i pracowników wokół (nowej) strategii

    Engaging Leadership |
    Zaangażuj wszystkie szczeble zarządcze

    Włączanie niższych szczebli

    • Przekraczanie silosów 
    • Przyjrzenie się i usprawnienie procesów (w strukturze firmy)
    • Przekazywanie odpowiedzialności 'w dół'

    Powerful Executive Team | Współpracujący zespół zarządzający

    Zbuduj silny jednomyślny zespół zarządzający

    • Kick off pracy nad strategią
    • Budowa zaufania 
    • Wartościowy czas razem dla Zarządu 
    • Stworzenie i wdrożenie długofalowej strategii osiągnięcia celów
    • The board mirror ;) 

    Collaborative Executive Team | Maksymalizuj szansę na udaną współpracę

    Wspólny cel i działanie ponad konflikt

    • Minimalizowanie wewnętrznej rywalizacji w zarządzie
    • Zwiększenie świadomości w zakresie łączenia indywidualnych z celami firmy​ 
    • Trudne rozmowy i negocjacje - jak je lepiej prowadzić, by przybliżać się do celu

    Customer Focused Leadership | Nieszablonowo podejdź do klienta

    Przełam schematy myślenia o rynku

    • Nowe spojrzenie na klientów i ich potrzeby
    • Myślenie poza schematem o  wyzwaniach rynku i branży
    • Rewizja strategii: Dążenie do klientocentryczności

    Visonary Leadership | Wprowadź innowacja do DNA firmy

    Wdrażaj nowe odważniej

    • Rozwój kultury innowacyjności w firmie
    • Pobudzenie do poszukiwania innych sposobów działania
    • Nieschematyczne myślenie o nowych możliwościach i rynkach 
   • GCA Power Shot ONLINE

    Power Shot może być zarówno spotkaniem inspiracyjno-integrującym, budującym zespół z osób zarządzających, jak i pretekstem do pracy nad strategią czy komunikacją, kluczową przy planowaniu i skutecznym wprowadzaniu zmian.

    Jeśli ponadto potrzebujesz inspiracji eksperta lub Game Changera znajdziemy odpowiedniego gościa spotkania.

     

   • GAME CHANGERS ACADEMY ESSENTIALS

    GCA Essentials to wariant Akademii wdrożony
    w 2019 roku po sukcesie dwóch otwartych edycji GCA Master of Business Change. Koncept powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji, które poszukują nowych sposobów rozwoju tzw. Talentów, HiPo, obecnych i przyszłych liderów. To wersja modułowa, dopasowywana każdorazowo do konkretnych wyzwań biznesowych firmy. W GCA Essentials zachowujemy unikatowe cechy dla marki Game Changers Academy, takie jak interaktywne gry symulacyjne, czy konkretne narzędzia wspierające wdrażanie zmian w organizacji.

     

    Joanna Średnicka,

    CEO Pracowni Gier Szkoleniowych,

    współtwórczyni Game Changers Academy

   • Szukasz sposobu aby:

    1

    ROZWIJAĆ KULTURĘ INNOWACYJNOŚCI

    2

    BUDOWAĆ SIEĆ LIDERÓW ZMIANY

    3

    DBAĆ O TALENTY, DLA KTÓRYCH NIE MA JASNYCH ŚCIEŻEK AWANSU

     

    4

    W NOWATORSKI SPOSÓB ROZWIJAĆ KOMPETENCJE PRZYSZŁYCH LIDERÓW

    5

    PODTRZYMAĆ ZAANGAŻOWANIE NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANYCH

   • KTÓRYCH KOMPETENCJI TWOJA ORGANIZACJA POTRZEBUJE NAJBARDZIEJ?

     

    WYBIERZ I POŁĄCZ MODUŁY W ZALEŻNOŚCI OD TEGO

     

    Czy uczestnicy zarządzają zespołami?
    Jaki jest ich zakres odpowiedzialności?
    Czy czeka ich awans w strukturze?
    Przed jakimi wyzwaniami biznesowymi stoi organizacja?

     

    Napisz do nas, a my już dziś pomożemy dobrać

    najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i twojej firmy

   • DZIESIĘĆ KOMPETENCJI LIDERA ZMIAN

    KAŻDA KOMPETENCJA STANOWI JEDEN MODUŁ

    STRATEGIA I RYNEK

    • Myślenie strategiczne
    • Projektowanie doświadczeń klienta
    • Mapowanie interesariuszy
    • Budowanie kultury feedbacku

    PRZEWODZENIE INNYM

    • Budowanie silnych zespołów - Gallup*
    • Przełamywanie oporu
    • Zarządzanie konfliktem

    * Moduł rozbudowany; dostępny w 3 wariantach: Strenghts based leadership, Streghts based teams, Strenghts based business development.

    MISTRZOSTWO OSOBISTE

    • Samoświadomość lidera
    • Storytelling
    • Tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów
   • Przykład realizacji GCA Essnetials: TALENT EDITION

    Złożony z 5 najważniejszych kompetencji dla nowoczesnej firmy

    Program zaprojektowaliśmy na potrzeby jednej z firm ubezpieczeniowych. Skierowany jest do grupy Top Talentów. To osoby z różnych działów i miejsc w strukturze, odpowiedzialne za wdrażanie innowacji. Firmie zależy na zbudowaniu i wzmocnieniu grupy Game Changerów, włączanych coraz mocniej w projekty strategiczne firmy.

      Stąd wybór pięciu najważniejszych kompetencji rozwijanych przez uczestników Game Changers Academy:
    1.  Storytelling – aby autentycznie i z przekonaniem opowiadać o zmianach 
    2.  Myślenie strategiczne- by szybko stać się partnerem w dyskusjach strategicznych 
    3.  Przełamywanie oporu - by przekonywać nieprzekonanych 
    4.  Projektowanie doświadczeń klienta – obszar dla firmy strategiczny
    5.  Mapowanie interesariuszy – kluczowa kompetencja w złożonej organizacji 

    Program trwa pięć miesięcy.​

    To pięć intensywnych spotkań​ oraz praca własna pomiędzy modułami.

     
   • Uczestnicy o poprzednich edycjach GCA

    Dlaczego warto wziąć udział?

    "Game Changers Academy daje narzędzia do tego jak budować grupę, prowadzić grupę, jak w ustrukturyzowany sposób zarządzać niemierzalnymi, trudnymi sytuacjami, które napotykamy w przeprowadzeniu wszelkich zmian".

    Małgorzata Stężycka

    HR Manager, The Heart

    "To była unikatowa możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, które są dzisiaj potrzebne na rynku".

    Bogusław Tobiasz

    Regional IT & Digital Innovation, Director CEE, BAYER

    "Bardzo doceniam moduł z testem Gallupa. Można tam spojrzeć na różne typy osobowości, ich rolę w zespole. Głębiej niż dotychczas to robiłem. Wiele rzeczy które tutaj zobaczyłem i usłyszałem wprowadziliśmy już w firmie. I działa"!

    Michał Krygier

    Sales Director, Board Member Unilever Polska

    "Gdyby miała polecić program – poleciłabym go wszystkim tym, którzy zarządzają – jest to uniwersalny program dla biznesu, NGO i administracji."

    Uczestniczka I edycji

    Game Changers Academy

    "Udział w Game Changers Academy rekomenduję odważnym i mądrym liderom, którzy wdrażają zmiany i troszczą się o swoje zespoły. Na GCA nauczycie się, jak być z ludźmi w całym procesie zmiany."

    Uczestnik I edycji

    Game Changers Academy

    "Udział w GCA to możliwość spotkania z ludźmi z różnych płaszczyzn, obszarów, doświadczeń, wzięcie do ręki dobrych narzędzi i przez pryzmat wspólnych zadań, gier, wyzwań i refleksji – uczenie się od siebie nawzajem."

    Uczestnik I edycji

    Game Changers Academy

    "Największym plusem GCA są fantastyczni ludzie (uczestnicy, trenerzy) z ogromnym doświadczeniem życiowym i zawodowym, chętnie dzielący się wiedzą."

    Uczestniczka I edycji

    Game Changers Academy

    "Atmosfera nauki, odkrywania prawdy o sobie, wejście znacznie głębiej w obszary szkoleniowe niż gdziekolwiek indziej."

    Uczestniczka I edycji

    Game Changers Academy

    "Zestawienie osób oraz tematów otwiera oczy na wyzwania i pokazuje inny punkt widzenia, tych samych problemów. Inspiruje na rozwiązania mniej oczywiste, o których zupełnie bym nie pomyślał."

    Uczestnik I edycji

    Game Changers Academy

    "Nieodłącznym, wartościowym elementem każdego modułu są GRY I NARZĘDZIA. Dzięki grom wspólnie przechodzimy procesy zmian, zaskoczeń, dynamiki reguł i współpracy. A narzędzia zostają z nami. Na moim biurku leżą np. zakładki, które przypominają mi, czego się nauczyłam w GCA."

    Uczestniczka I edycji

    Game Changers Academy

   • Rozwijaj kompetencje z wykorzystaniem zespołowych gier symulacyjnych!

     

    Interaktywne gry biznesowe dostępne zarówno w wersji stacjonarnej, jak i ONLINE!

    W programie m.in. gry nagrodzone w międzynarodowych konkursach

    • Competence Game
    • Struggle for survive
    • Siła założeń
    • Barnga
    • Matrix
    • Slogan
    • Łowisko
    • Kolekcjonerzy
    • Ekspedycja Mocy
    • Sunflower
   • Narzędzia

    Wykorzystaj narzędzia z każdej sesji do pracy z własnym zespołem

    • Smashing Assumptions
    • Business Model Poker
    • Value Proposition Canvas
    • Reflected Best Self
    • Change Curve Mapping
    • 4MAT Communication Model
     ... i wiele innych
   • Eksperci i praktycy

    Podczas Game Changers Academy swoimi doświadczeniami podzielili się już m.in.

    Justyna Orzeł

    Company Secretary, Wiceprezes Carrefour Polska

    Beata Pawłowska

    CEO,

    Oriflame

    Dr Joanna Heidtman

    Heidtman & Piasecki Business Doctors​

     

     

    Prof. Piotr Płoszajski

    Ekspert,

    Szkoła Główna Handlowa

    Cezary Smorszczewski

    Współzałożyciel,
    Alior Bank

     

     

    Aleksandra Paszkiewicz

    Chief HR Officer, Nationale Nederlanden

     

     

    Magdalena Petryniak

    CEO,

    Story Seekers

    Marcin Pilarski

    Managing Director, PAYBACK Poland

    Julita Rudolf

    Dyrektor Transformacji Biznesowej,

    Ringier Axel Springer Polska

     

     

    Iwona Wencel

    CEO,

    WNCL

    Edyta Gałaszewska-Bogusz

    General Manager, Accenture Operations

     

     

    Paula Bruszewska

    CEO,

    Social Wolves

    Jan Kastory

    Founding Partner, astoryaVC

     

     

    Joanna Średnicka

    CEO,

    Pracownia Gier Szkoleniowych

    Tomasz Rudolf

    CEO,

    The Heart

     

     

    Dr Magdalena

    Łużniak-Piecha

    Trener, ekspert w zakresie psychologii zarządzania,

    SWPS

    Rafał Olejniczak​

    Wieloletni prezes grupy radiowej; executive coach, consultant

    Joanna Jabłońska- Białowąs​

    Chief Customer Officer,

    Santander Bank Polska

     

     

    Artur Rzepecki​

    Executive & Leadership Coach,

    przedsiębiorca

     

     

    Marzena Mazur

    Dziennikarka, TOK FM; Klub Kobiet Mówiących na Głos

     

     

    Jagoda Gandziarowska-Ziołecka​

    Dyrektor ds. metody, współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych;

    współzałożycielka Fundacji Kosmos dla Dziewczynek

     

     

    Justyn Czekański

    Trener, konsultant biznesowy,

    Pracownia Gier Szkoleniowych

     

     

    Aleksandra Chudaś

    Dyrektor Zarządzająca, Zwolnieni z Teorii

     

     

    Konrad Smuga​

    Reżyser telewizyjny, twórca najpopularniejszych widowisk telewizyjnych

    Elżbieta Opiła​

    Executive coach, consultant biznesu, ekspert w zakresie projektowania procesów i zarządzania

     

     

    Tomasz Cichocki

    Konsultant, trener, ekspert w dziedzinie innowacji,

    Pracownia Gier Szkoleniowych

     

     

    Agnieszka Szymańska

    Trenerka, Coach, Pracownia Gier Szkoleniowych

     

     

    Paweł Krzywicki

    Trener, coach ICF z akredytacją Associate Certified Coach™ (ACC),

    Pracownia Gier Szkoleniowych

     

     

    Agnieszka Wrona

    Trenerka, Coach, Pracownia Gier Szkoleniowych

     

     

    Anna Zielińska-Wolfigiel

    Doradczyni personalna, trenerka, Coach,

    Pracownia Gier Szkoleniowych

     

     

    Joanna Tonkowicz

    Partner w Absolvent Consulting

     

     

    Tomasz Kosiorek

    Training Manager,

    CD PROJEKT S.A.

     

     

    Tomasz

    Tosza

    Twórca projektu

    Vision ZERO, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Jaworznie

     

     

    Barbara Walensa

    Menadżer Biura Strategii IT,

    Credit Agricole Bank Polska S.A.

     

     

    Dr Piotr Jakubik

    Mediator biznesowy

    i administracyjny,

    negocjator

     

     

    Tomasz

    Bienias

    Ekspert w dziedzinie OKR, owner OKRy.pl

     

     

    Paweł

    Stężycki

    Dyrektor ds. Planowania Innowacji,

    Alior Bank

     

     

    Bartłomiej Jedliński

    Dyrektor Biura

    Jakości Sprzedaży,

    PKO BP

     

     

    Patrycja

    Piekutowska

    Skrzypaczka-solistka, Prezeska Fundacji K.I.D.S.

     

     

    Monika Zwierko-Odachowska

    Dyrektor Programowa,

    Fundacja Uniwersytet Dzieci

     

     

    Jędrzej

    Adryan

    New Business Model Category Manager,

    Unilever

     

     

    Andrzej

    Matuszyński

    Prezes Grupy Eurozet

    (Radio Zet, Antyradio, Meloradio, Chillizet)

     

     

    Daniel

    Lewczuk

    Angel Investor

    Founder & CEO

    Executive Network

     

     

   • Posłuchaj eksperta

    Profesor Piotr Płoszajski, SGH

   • Kontakt

    Start IV Edycji Programu: Styczeń 2021

    Chcesz wiedzieć więcej?

    Skontaktuj się z nami lub zostaw swoje dane poniżej.

    Game Changers Academy
    ul. Puławska 39/2
    02-508 Warszawa
    +48 694 855 447
   • Cennik GCA Master of Business Change
    Zarezerwuj miejsce w IV edycji 2021 ONLINE!

    Potrzebujesz dowiedzieć się więcej? Poznać szczegóły pakietów?
    Napisz do nas!

    Pakiet Impact11

    Lider+ 1 miejsce

    Dla mniejszych zespołów i organizacji lub zmian wymagających zaangażowania przez lidera kilku osób z organizacji (od 2 do 10). ​​​​​​

     

    Pakiet Impact21

    Lider + 2 miejsca

    Polecany w przypadku zmian wdrażanych w większych organizacjach, o dużym zasięgu i zakresie; wymagających zbudowania przez lidera silnej sieci partnerów, włączenia nawet kilkunastu osób (do 20). ​

    ​​​

     

    Pakiet Impact31​

    Lider + 3 miejsca​

    Dla dużych organizacji, lub tych, które przechodzą przez gruntowne lub ciągłe procesy transformacji. Gdy dla sukcesu potrzebna jest zmiana kultury organizacyjnej i szeroka sieć liderów oraz ambasadorów zmian (do 30 osób).

   • GCA Social Impact - stypendium dla NGO

    Przygotowaliśmy stypendium dla organizacji pozarządowych i innowatorów społecznych.
    Chcemy pomóc liderom, którzy pomagają innym.

     

    Firmy biorące udział w Game Changers Academy mają możliwość nominacji zaprzyjaźnionej organizacji NGO do darmowego uczestnictwa w programie!